PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są począwszy od klasy "0" przez wszystkie klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego jako języka obcego. Program nauczania obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie polskim a także nieobowiązkowo matematykę jako pomoc w Irlandzkich szkołach. Od dwóch lat prowadzimy także zajęcia nauczania języka polskiego jako obcego. Zapraszamy dzieci których pierwszym językiem nie jest język polski.

Raz w miesiącu w sobotę organizowane są spotkanie biblioteczne połączone z zajęciami plastycznymi.

Co roku prowadzone są także badania przesiewowe uczniów oraz zajęcia logopedyczne.

Od dwóch lat prowadzona jest także grupa przedszkolna dla młodszego rodzeństwa naszych uczniów.

Nasi uczniowie spotykają się co tydzień o ustalonej porze, umożliwiając tym samym zorganizowanie rodzicom innych cotygodniowych zajęć pozalekcyjnych.

Nasze klasy nie są liczne. Umożliwia to nauczycielowi najlepszy z możliwych kontakt z dziećmi, pozwalając im aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Zajęcia prowadzone tym trybem są bardziej zbliżone do indywidualnych korepetycji, niż lekcji znanych nam z dzieciństwa.

Program nauczania obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce.

Plan zajęć w  Clonmel

plan Clonmel

Plan zajęć w  Cashel

plan Cashel