Nasi nauczyciele

kadra
Patrycja

Patrycja Lentowszczyk - Cichocka

Założycielka stowarzyszenia Clonmel Polish School oraz kierownik szkoły

Od 2009 roku kieruje pracą szkoły przy stowarzyszeniu polonijnym, którego głównym celem jest promowanie języka polskiego wśród Polonii w hrabstwie Tipperary.

Od kwietnia 2012 roku współtworzy Polską Macierz Szkolną w Irlandii zasiadając w jej zarządzie oraz pełniąc obowiązki Rzecznika organizacji.

Ukończyła dwustopniowe studia politologiczne na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Otrzymała tytuł licencjata o specjalności studia europejskie oraz tytuł magistra o specjalności stosunki międzynarodowe.

Funkcjonowanie polonijnej szkoły w Clonmel umożliwia uczenie się języka polskiego oraz pielęgnowanie polskich tradycji dzieciom z około siedemdziesięciu polskich rodzin. Ponadto dzięki kontaktom z lokalnymi władzami w Clonmel stowarzyszenie ułatwia kontakt z polską literaturą poprzez organizowanie spotkań bibliotecznych dla dzieci. Od początku istnienia stowarzyszenie współpracuje z South Tipperary Development Company, z którym realizuje wspólne projekty związane z aktywizacją społeczną różnorodnych grup mniejszości narodowych w hrabstwie Tipperary.

Patrycja Lentowszczyk - Cichocka jest zawsze pomysłodawcą i katalizatorem wszystkich wydarzeń w szkole oraz poza nią. Dzięki jej uporowi przedstawiciele polskiej mniejszości z Clonmel spotykają się raz w roku na wspólnej Wigilii. Swoją energią chce zarazić jak największe grono ludzi. Jej działalność wynika z własnej inicjatywy, jest bezinteresowna i oparta na zasadach wolontariatu.

Idea którą kieruje się w swojej codziennej pracy, to obrona spraw i dobrego imienia mniejszości polskiej za granicą.

Violetta

Violetta Biedowicz - Skarbnik stowarzyszenia

W stowarzyszeniu Clonmel Polish School pełni rolę Skarbnika.

Swoją pracę wykonuje na zasadzie wolontariatu.

Jest niezwykle skrupulatną i pracowitą osobą. Wysiłek, jaki wkłada w zarządzanie finansami szkoły jest nieoceniony.

Małgorzata Żarnowska-Baniak - Sektretarz stowarzyszenia

Jest również przewodniczącym Rady Rodziców w Polskiej Szkole w Clonmel.

monika

Monika Sobczak - Gruszczyńska - Polonista

W 2001 roku ukończyła dzienne, prestiżowe Kolegium Nauczycielskie w Płocku, pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego.

Uzyskała tytuł licencjata oraz tytuł nauczyciela nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego oraz pedagoga wieku dziecięcego.

Następnie kontynuowała naukę na dziennych studiach magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończyła w 2003r. Podczas studiów była liderem profilaktyki uzależnień, co umożliwiło jej praktykę z narkomanami i osobami wykluczonymi społecznie. Zainteresowana tym tematem rozpoczęła kurs trenera zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz umiejętności prospołecznych - trener ART.

Ukończyła liczne kursy organizowane przez Centrum Nauczycielskie m.in. logopedię.

Pracowała w Poradni Pedagogicznej z młodzieżą i dziećmi z problemami społecznymi oraz jako trener ART w gimnazjach, liceach i w świetlicy środowiskowej. Wprowadziła autorski program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci mających problemy edukacyjne.

Pracuje równocześnie jako nauczyciel w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Waterford oraz w Polskiej Szkole w Clonmel.

Bycie nauczycielem daje jej dużo szczęścia i satysfakcji zawodowej. Uważa, że na nauczycielach języka polskiego pracujących na obczyźnie spoczywa ogromne zadanie, przekazanie dzieciom tradycji i języka naszych przodków, zapoznanie z kulturą polską.

Uczniowie borykający się z dwujęzycznością, wykluczeniem w grupie rówieśniczej, powinni otrzymywać odpowiednią pomoc, której niesienie jest naszym obowiązkiem.

Polacy posyłający swoje dzieci do polskich szkół dają im to, co najważniejsze - kształcą poczucie tożsamości narodowej.

Anna

Anna Głowińska - Watt - Polonistka

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalizacjach: pedagogicznej i teatrologicznej.

Wiedzę pedagogiczną rozwijała w bydgoskich gimnazjach i 7 Liceum Ogólnokształcącym. Współpracowała z Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, gdzie jako asystentka dyrektora współtworzyła Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego, krzewiąc muzykę fortepianową i kulturę polską

Miłośniczka literatury i muzyki klasycznej, teatru oraz języka i kultury iberyjskiej.

Dzodzo

Marta Fonrobert- Językoznawca

W Irlandii od 2006 roku.
Absolwentka filologii na Uniwersytecie Szczecińskim z tytułem magistra i dodatkowym wykształceniem pedagogicznym.

Od 2012 roku poszerza swoją wiedzę na temat irlandzkego systemu kształcenia, kończąc poszczególne etapy studiów w edukacji wczesnoszkolej na uczelni w Waterfordzie i praktykując w różnych przedszkolach i szkołach w regionie Tipperary.

W działaniach edukacyjnych ceni sobie profesjonalizm i indywidualne podejście do dzieci i młodzieży. W swojej pracy w Polskiej Szkole w Clonmel, jest bardzo kreatywna i skupia się na zaszczepianiu w uczniach pasji i fascynacji kulturą, literaturą i językiem polskim.

Nauczycielskie motto: „ Sprawiać, żeby nauka była dla uczniów przyjemnością, a nie nudnym obowiązkiem”.

Julia Adamczak - Polonista

Ewa

Ewa Majewska - Bibliotekarz

"Ukończyłam dwuletnie Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Szczecinie. Po zakończeniu szkoły pracowałam jako lektor k.o. w Spółdzielni Niewidomych w Szczecinie.

Przez 30 lat byłam kierownikiem działu dziecięcego w bibliotece im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach. Przez dwie kadencje pracowałam jako przewodnicząca Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W centrum mojej pracy znajdują się działania "z książką" i "dla książki".

Od czterech lat mieszkam z mężem w Cashel, w Irlandii. Od kwietnia 2009 r. jako wolontariusz organizuję cykliczne spotkania w bibliotece w Cashel. Jesienią 2012 roku nawiązałam trwającą do dziś współpracę z Polską Szkołą w Clonmel.

Moje hobby to: wyszywanie "krzyżykami", decoupage, ezoteryka."

Kamil

Kamil Siwierski

Absolwent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Magister Historii o specjalności nauczycielskiej.

"Już od wczesnych lat szkolnych, lekcje historii zapadały mi głęboko w pamięć i wywoływały we mnie chęć poznawania przeszłości naszych przodków. Miałem to szczęście, że trafiłem na wybitnych nauczycieli historii, którzy wiedzieli jak nauczać.

Głębszą wiedzę oraz wiele aspektów pracy nauczyciela poznałem w trakcie studiów, oraz praktyk zawodowych w szkołach: podstawowej, gimnazjum, oraz w szkole średniej. Pracę w szkole polonijnej w Clonmel jako nauczyciel historii rozpocząłem w 2014 roku.

Historia Polski jest nie tylko opowiadaniem o naszych przodkach, ale również nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa, kultury oraz przede wszystkim tożsamości narodowej. Przebywając na emigracji, ową tożsamość należy pielęgnować, ale też umacniać w świadomości.

Do moich dodatkowych zainteresowań należą: muzyka, gra na gitarze i działalność w zespole muzycznym, książki, podróże, języki obce".