Naszą szkolę tworzymy właśnie dla Ciebie

Kredki
Klasa

Polska Szkoła w Clonmel rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2009 roku.

Clonmel w hrabstwie Tipperary to niewielkie miasteczko w Irlandii otoczone górami Comeragh. Dolina skupia kilka gałęzi przemysłu, stając się domem różnego pochodzenia emigrantów. Najbardziej liczną mniejszością narodową są tu Polacy.

Inicjatorami powstania szkoły w Clonmel byli rodzice polskich dzieci dorastających poza krajem. Zmagając się z trudnościami i ograniczeniami postanowili realizować ważne zadanie dla losów polskiej wspólnoty narodowej – dać swym dzieciom szansę na naukę języka polskiego poza krajem, tu w Irlandii. Daje im tym samym większą możliwość wyboru na przyszłość...

Clonmel Polish School to zarejestrowane zgodnie z irlandzkim prawem stowarzyszenie polonijne non-profit, które powstało w celu zorganizowania popołudniowych lekcji języka polskiego, historii oraz matematyki jako alternatywy do sobotnich wyjazdów dzieci, do oddalonego Waterford, Limerick, Cork czy też Dublina.

Dodatkowym ważnym celem jest długoterminowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego jako języka obcego oraz matematyki w irlandzkich szkołach.

Od 2012 roku Polska Szkoła w Clonmel jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii. Jest to organizacja non-profit zrzeszającą szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. Jej głównym celem jest działalność oświatowa na rzecz Polonii. Istotną częścią działalności PMSI jest lobbing na rzecz zrównania praw uczniów pochodzenia polskiego w dostępie do polskojęzycznej edukacji tak, by każde dziecko mogło liczyć na jednakowe wsparcie ze strony państwa polskiego w tym zakresie.

PMSI współpracuje z Ambasadą RP w Dublinie, Kongresem Oświaty Polonijnej, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie i wieloma innymi organizacjami z całego świata.

Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wkrótce w szkole

Ślubowanie Kocham Polskę
Cichociemni Sienkiewicz

Informacje dla rodziców

Tablica

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się 5 września br.

Istnieje możliwość dodatkowych zajęć z religii co dwa tygodnie. Koszt zajęć to około 25 euro za rok w zależności od ilości dzieci. Zapisy pod numerem tel 085 8313242

Logopeda. Organizujemy bezpłatne terapie dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców – jak pomagać dzieciom korygować wady wymowy. Pierwsze takie spotkanie 5 października o godz. 17:00. Zapisy pod nr tel 085 8313242

Instytucje wspierające

Nasza placówka wspierana jest między innymi przez: